Fem instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic industrial

L’energia solar produïda es consumeix a l’interior del recinte on es connecta la instal•lació d’autoconsum fotovoltaic, en el cas de que la instal•lació solar fotovoltaica generi més energia de la sol•licitada, aquests excessos es “bolquen” a la xarxa de distribució. En aquest darrer cas, la normativa permet segons tipologia, vendre a preu de mercat l’energia solar excedentària. L’energia solar produïa es consumeix a la xarxa interior del client a la que es connecta la instal•lació de autoconsum fotovoltaic, en el cas de que la instal•lació solar fotovoltaica generi més energia de la sol•licitada, aquests excessos poden vendre’s o poden compensar-se.

SOSTENIBLE

No emet gasos contaminants i és respectuós amb el medi ambient.

25 ANYS DE GARANTIA

Els panells tenen una garantia de rendiment de 25 anys.

MONITORITZACIÓ MITJANÇANT APP

Controla la teva instal·lació de plaques solars des del palmell de la teva mà.

RÀPIDA AMORTITZACIÓ

L’estalvi immediat en la factura et permet amortitzar la instal•lació de plaques solars en menys d’una dècada.

Autoconsum industrial

Les instal•lacions solars fotovoltaiques sobre cobertes poden ajudar a millorar les condicions tèrmiques de les edificacions on s’ubiquen.

La generació d’energia fotovoltaica és més econòmica que la generació d’energia per tecnologies convencionals. A més a més, és substancialment més econòmica que la comprada a qualsevol comercialitzadora, coincidint en que la generació fotovoltaica es produeix en els períodes on les tarifes són més cares.

 

Des d’Elektrosol optem per les instal•lacions coplanars, on les plaques solars van instal•lades en el mateix pla que la coberta, doncs aquest tipus d’instal•lacions optimitzen molt més l’espai disponible.

ELS NOSTRES CLIENTS JA ESTALVIEN EN ELECTRICITAT