APAGA LA SET DELS TEUS CONREUS SENSE PAGAR DE MÉS

Els sector agrícola torna als orígens fent ús dels recursos naturals mitjançant el bombament solar

TRANSFORMA L’ENERGIA SOLAR EN AIGUA

Els sector agrícola torna als orígens fent ús dels recursos naturals mitjançant el bombament solar.

BAIX COST

L’energia que utilitza el bombament solar és gratuïta.

SENSE COMBUSTIBLES

Ja no necessitaràs gasoil per bombar l’aigua.

COMODITAT

Tota l’energia que necessites es genera al teu propi terreny.

MUNTATGE SENCILL

Només necessites connectar la teva instal•lació solar a la bomba solar per poder obtenir aigua.

L’energia fotovoltaica procedent de les teves plaques solars per a reg agrícola és suficient per al reg solar dels teus camps i no et genera cap despesa més enllà de la inversió inicial.

El bombament solar funciona exclusivament amb l’energia fotovoltaica generada per la teva instal·lació solar; per això és 100% ecològica, renovable i inesgotable.

Amb el bombament solar directe no necessites desplaçar-te per comprar o emmagatzemar combustible. El reg funciona directament gràcies a l’energia generada a la teva instal·lació solar.

Una instal·lació de reg solar és ràpida de muntar i econòmica de mantenir gràcies als serveis de monitorització de les instal·lacions. Els enginyers d’Elektrosol desenvoluparan el teu projecte per dimensionar correctament les instal·lacions de bombament solar en funció de les teves necessitats i la ubicació del terreny.

COMENÇA JA a estalviar en la teva factura

Explica’ns quin tipus de plaques solars per a casa t’interessa.

REG MÉS ECONÒMIC FINS I TOT A L’ HIVERN

El bombament solar et permetrà disposar sense cap cost de tota l’energia que necessites pel reg solar durant els mesos de més calor.

SENSE BATERIES

El bombament solar funciona directament amb les plaques solars dissenyades per a reg agrícola i sense necessitat d’emmagatzemar energia en acumuladors o bateries.

SENSE LÍMIT DE POTÈNCIA

Les plaques solars són proporcionals a la potència de la bomba, per tant, les pots adaptar a les teves necessitats.

ESTALVI ECONÒMIC

El bombament solar directe et permet regar els camps utilitzant només l’energia fotovoltaica obtinguda a través de la teva instal·lació solar.

El bombament solar directe funciona sense bateries gràcies als panells solars i també durant les hores centrals del dia quan l’amperatge és suficient per al funcionament del reg solar directe.

Segons la distància de les basses de reg, la mida o la ubicació del terreny agrícola, les teves necessitats de potència i de caudal per al reg solar variaran. Els nostres enginyers estudien el teu cas per a que disposis de la potència necessària per al bombament solar.

L’elevat preu de la llum i l’abaratiment dels panells fotovoltaics estant propiciant un canvi en el medi rural, substituint els sistemes tradicionals de reg pel bombeig solar.

LA NATURA AL TEU SERVEI

Obté tota l’aigua que necessites sense dependre de la xarxa elèctrica o dels motors de gasoil. Auto abasteix-te amb el reg solar.

SENSE MOTOR GASOIL

Les bombes solars per a reg funcionen directament connectades a les plaques fotovoltaiques.

SENSE XARXA ELÈCTRICA

El bombament solar és l’opció més segura i econòmica si necessites regar en un camp sense accés a la xarxa elèctrica.

AHORRO ECONÓMICO

Regar tus campos te saldrá gratis si utilizas el bombeo solar.

AUTOABASTIMENT

Tots els recursos que necessites per regar es troben al teu terreny.

El bombament solar ha propiciat el renaixement de les energies renovables i l’ús de bombes solars per al reg, per davant dels sistemes tradicionals que utilitzaven combustibles fòssils com el gasoil.

Alguns agricultors no disposen d’electricitat als terrenys on tenen els seus cultius o les preses d’aigua pel reg. És per això que necessiten generar energia pel bombament. L’alternativa neta i econòmica als combustible fòssils és l’energia fotovoltaica , que permet el bombament solar.

L’elevat preu de la llum i l’abaratiment dels panells pels horts solars estan propiciant un canvi en el medi rural. L’energia fotovoltaica procedent d’horts solars és la opció més econòmica per a proporcionar electricitat per bombejar l’aigua de les basses de reg, a les explotacions agrícoles que no disposen d’electricitat.

Ja no depens de la xarxa elèctrica ni d’altres combustibles per aconseguir aigua. N’hi ha prou amb una instal·lació de plaques solars per a reg agrícola, que et facilitarà l’energia necessària per a extreure l’aigua de les basses de reg mitjançant el bombament solar.

A LA TEVA COLLITA MAI LI MANCARÀ AIGUA

Rega els teus camps de forma econòmica i sostenible.

El sistema de bombament solar, a través de plaques fotovoltaiques, és l’alternativa més rentable i eficient per a dur a terme el reg solar directe durant les hores de sol.

Els horts solars garanteixen la generació d’energia fotovoltaica pel reg durant més de 20 anys, sense manteniment ni despeses extraordinàries.

És un canvi en el model de treball agrícola en relació a l’ús tradicional de grups electrògens o generadors, que suposen grans despeses en combustible i en manteniment. A més a més, estant perfectament capacitats per cobrir totes les necessitats de reg dels teus cultius aïllats.

La inversió en un sistema de bombament solar aïllat la pots amortitzar en menys de 5 anys.

Amb la teva instal•lació de bombament solar reduiràs la teva despesa en energia, faràs créixer el teu marge de beneficis i milloraràs la competitivitat del teu producte.